Information om
denna tjänst.
Tolka
statistiken.
Hjälp att göra
egen tabell.
Hjälp att göra
eget diagram.
Gör ditt eget diagram över anmälda brott
De diagramtyper du kan välja nedan är avsedda att ge en överskådlig bild av utvecklingen av anmälda brott över tid.
Välj vad du vill presentera i diagrammet genom att klicka på ett av alternativen nedan. Tänk på att det kan vara lämpligt att välja enheten "per 100 000 invånare" då du jämför en brottstyp mellan flera regioner.
Bild, statistikdiagram!
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Postadress: Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-527 58 400 | Fax: 08-411 90 75
E-post: statistik@bra.se | Besöksadress: Tegnérgatan 23, 2 tr | Karta
Tillgänglighetsredogörelse