Information om
denna tjänst.
Tolka
statistiken.
Hjälp att göra
egen tabell.
Hjälp att göra
eget diagram.
Sök statistik över anmälda brott
Välkommen till vår tjänst för att ta fram statistik över anmälda brott som tabeller eller enklare diagram.
Här finns statistik från 1975 för landet. För län finns statistik från 1975 till 2014 och för polisregioner från 2015. För kommuner finns uppgifter från år 1996 och för stadsområden från år 2002.
Bild, statistikkurva!
  1. » Gör din egen tabell
  2. Här kan du välja de brott, områden och perioder som du är intresserad av.
  3.  
  4. » Gör ditt eget diagram
  5. Här kan du välja de brott, områden och perioder som du är intresserad av. Antalet valmöjligheter är här mer begränsat än till tabelluttaget.
    Den här tjänsten är till för dig som snabbt och enkelt vill få en uppfattning om hur olika brott utvecklas över tiden i förhållande till varandra eller jämföra hur ett brott utvecklas över tid i några områden.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Postadress: Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-527 58 400 | Fax: 08-411 90 75
E-post: statistik@bra.se | Besöksadress: Tegnérgatan 23, 2 tr | Karta
Tillgänglighetsredogörelse