Hjälp att göra egen tabell

Antag att en användare är intresserad av att veta hur antalet anmälda fall av klotter har utvecklats för åren 1999 till 2003 i Höganäs och Malmö kommun, totalt och per 100 000 invånare. En instruktion till användaren skulle då vara:

 

Klicka på dubbelpilen vid Gör din egen tabell.Klicka på dubbelpilen vid Årsvis – kommun och storstädernas stadsområden 1996 under Sök utifrån brottstyp. Lägg märke till att hjälp och information finns att hämta i rubrikerna till vänster på sidan.

 

Välj 12 kap. Skadegörelsebrott i den vänstra rutan under fliken Brott. En lista på undergrupper till Skadegörelsebrott kommer då upp i den högra rutan. Klicka på klotter och tryck på knappen Lägg till mina val. Klotter blir då markerat med en stjärna som indikerar att klotter kommer att följa med i sökningen. Klicka också i den understa rutan Antal brott per 100 000 invånare i den nedre vänstra boxen. Klicka sedan på fliken Område, alternativt knappen Fortsätt i nedre högra hörnet.

Ångrar man sig kan man ta bort stjärnan genom att markera klotter och trycka på knappen Ta bort. Alternativt kan man klicka på Rensa, som tar bort alla stjärnmarkeringar man gjort eller Ny sökning, som leder tillbaka till tjänstens startsida. Klickar man på Hjälp att göra egen sökning får man tips, råd och förklaringar.

 

Kommunerna ligger i bokstavsordning. Scrolla ned till Höganäs och Malmö kommuner, markera respektive rad och tryck på knappen Lägg till mina val. Klicka på fliken Period eller knappen Fortsätt.

 

Markera årtalen 1999 till och med 2003 och tryck på Lägg till mina val. Tryck sedan på fliken Mina val eller på knappen Fortsätt.

 

Kontrollera att alla önskade val finns med. Om inte, gå tillbaka till den flik under vilken något ska korrigeras och återvänd sedan till Mina val. Lägg märke till att om sökningen är stor och innehåller fler än 10 000 dataceller måste den delas upp i flera sökningar. Tryck på knappen Visa resultat.

 

Resultatet visas i form av en tabell, som också kan öppnas i ett utskriftsvänligt format alternativt i Excel. Tryck på knappen Stäng för att återgå till sidan Mina val.

 

Om statistiken som presenteras i tabellerna

De sammanställningar man får från den interaktiva tjänsten kan skilja sig något från den publicerade officiella statistiken. Det beror delvis på att databasen är ”levande” och i någon mån har uppdaterats efter det att den officiella statistiken publicerats.

För tolkningen är det viktigt att man är medveten om att 0 i resultattabellen kan betyda dels att inget brott är anmält under aktuell period, dels att antalet brott per 100 000 invånare är mindre än 0,5. Om uppgifter saknas har detta presenterats med .. (två punkter). Till exempel saknas uppgifter på stadsområdesnivå före år 2002.