Hjälp att göra eget diagram

Antag att en användare är intresserad av att veta hur antalet anmälda fall av klotter har utvecklats, i förhållande till folkmängden, från 2001, i Höganäs och Malmö kommun. En instruktion till användaren skulle då vara:

 

Klicka på dubbelpilen vid Gör ditt eget diagram.Klicka på dubbelpilen vid Diagram med en brottstyp och upp till tre områden - Kommun och storstädernas stadsområden 1996 under rubriken Årsvis. Lägg märke till att hjälp och information finns att hämta i rubrikerna till vänster på sidan.

 

Välj 12 kap. Skadegörelsebrott i den vänstra rutan under fliken Brott. En lista på undergrupper till Skadegörelsebrott kommer då upp i den högra rutan. Klicka på klotter och tryck på knappen Lägg till mina val. Klotter blir då markerat med en stjärna som indikerar att klotter kommer att följa med i sökningen. Klicka också i den understa rutan Antal brott per 100 000 invånare i den nedre vänstra boxen. Klicka sedan på fliken Område, alternativt knappen Fortsätt i nedre högra hörnet.

Ångrar man sig kan man ta bort stjärnan genom att markera klotter och trycka på knappen Ta bort. Alternativt kan man klicka på Rensa, som tar bort alla stjärnmarkeringar man gjort eller Ny sökning, som leder tillbaka till tjänstens startsida. Klickar man på Hjälp att göra egen sökning får man tips, råd och förklaringar.

 

Kommunerna ligger i bokstavsordning. Scrolla ned till Höganäs och Malmö kommuner, markera respektive rad och tryck på knappen Lägg till mina val. Klicka på fliken Period eller knappen Fortsätt.

 

Markera årtalet 2001 och tryck på Lägg till mina val. Då kommer årtalen 2001 och senare (det vill säga perioden 2001 till och med senast inlagda år) att markeras. Tryck sedan på fliken Mina val eller på knappen Fortsätt.

 

Kontrollera att alla önskade val finns med. Om inte, gå tillbaka till den flik under vilken något ska korrigeras och återvänd sedan till Mina val. Tryck på knappen Visa resultat.

 

Resultatet visas i form av ett diagram och en tabell. Diagrammet går att skriva ut eller spara som en bild i jpg-format. Tabellen kan öppnas i ett utskriftsvänligt format alternativt i Excel. Tryck på knappen Stäng för att återgå till sidan Mina val. (Förklaringsrutan till diagrammet och tabellen syns inte på skärmbilden nedan.)

 

Om statistiken som presenteras i tabellerna

De sammanställningar man får från interaktiva tjänsten kan skilja sig något från den publicerade officiella statistiken. Det beror delvis på att databasen är ”levande” och i någon mån har uppdaterats efter det att den officiella statistiken publicerats.

För tolkningen är det viktigt att man är medveten om att 0 i resultattabellen kan betyda dels att inget brott är anmält under aktuell period, dels att antalet brott per 100 000 invånare är mindre än 0,5. Att uppgifter saknas presenteras med .. (två punkter). Till exempel saknas uppgifter på stadsområdesnivå före år 2002.